Zásady ochrany osobních údajů

Vážíme si vás i vašeho soukromí. Informace o vás použijeme pouze pro potřeby dopravy zboží a informování o zakázce a nebo objednávce.

Ochrana osobních údajů dle zákona č.101/2000 Sb. o Ochraně osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.koded.cz – společnost KODED STAV s.r.o. se zavazuje, že vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, telefon a email). Provozovatel obchodu shromažďuje data od zákazníků výhradně proto, aby zkvalitnil služby zákazníkům.

Provozovatel internetového obchodu www.koded.cz – společnost KODED STAV s.r.o. je registrovaný správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu.

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití

Provozovatel internetového obchodu www.koded.cz – společnost KODED STAV s.r.o. je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněn za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu www.koded.cz – společnost KODED STAV s.r.o., dáváte souhlas s tím, že údaje o vás a vašich nákupech budou shromažďovány a používány. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno výše.

Osobní údaje nutné pro uskutečnění objednávky

Jste-li fyzická osoba (nejste podnikatel), jsou to následující údaje:

Jméno a příjmení
Úplná poštovní adresa – koresponděnční
Úplná poštovní adresa - pro dodání zboží, je-li odlišná od korespondenční
Telefon
E-mail - pro potvrzení objednávky, zaslání údajů pro platbu a o informování o zakázce
Bankovní spojení

Jste-li podnikající fyzická nebo právnická osoba, jsou nutné následující údaje:

Název firmy
Úplná poštovní adresa – koresponděnční
Úplná poštovní adresa - pro dodání zboží, je-li odlišná od korespondenční
IČO
DIČ
Jméno a příjmení - kontaktní osoby
Telefon
E-mail
Bankovní spojení